Partners met wie wij een zakelijke relatie hebben zijn:

DSM keukens
Keukenbaron
Keukens De Abdij
Ixina keukens
SieMatic Keukenontwerpers
Augustijns
De Keukenbouwer
Grando

Deze zakenrelaties genieten, tegen betaling, promotie in de vorm van opname in de Betaalde advertentie / Populaire keukenwinkels tabel op deze site, en genieten tevens het voordeel op de hoogte gebracht te worden van negatieve reviews en krijgen een kans hun reputatie te herstellen door hierop feedback te geven alvorens deze review (inclusief de feedback) op de site verschijnt. Niet reageren op verzoeken om in gesprek te treden kan dan grond zijn om de gewraakte review te verwijderen. In overige gevallen zal AWR Media uw review dus direct plaatsen, ook indien deze negatief van aard is. De keukenzaak waar de review betrekking op heeft zal dan zelf actief de site in de gaten moeten houden en krijgt geen actieve assistentie in het bewaken van haar reputatie.