Reviewprocedure
Ter aanvulling van onze algemene voorwaarden leggen wij op deze pagina kort uit hoe reviews worden verwerkt.

Kan iedereen een review plaatsen?
In beginsel gaan wij uit van goed vertrouwen. Dat betekent dat een ieder die een ervaring heeft met een keukenwinkel deze kan plaatsen.

Hoe werkt een review plaatsen?
De procedure spreekt voor zich. U schrijft uw ervaring in het daarvoor bestemde tekstveld, voorziet die ervaring van een (schuil)naam en een emailadres. De ervaring komt vervolgens in de backend van de website te staan waarna deze na beoordeling door de beheerder al dan niet wordt toegelaten. U ontvangt hierover in beginsel geen bericht. Reviews worden zoveel mogelijk binnen 24 uur gecontroleerd, weekenden uitgezonderd.

Kan een review gewijzigd of geweigerd worden?
Conform onze algemene voorwaarden behouden wij ons het recht voor om dat in incidentele gevallen te doen. Er vindt dan weigering of moderatie plaats voor zover nodig om de informatie in lijn te brengen met de gebruiksregels. Redenen daarvoor kunnen onder meer zijn strijdigheid met wet- en regelgeving en/of indien de volgende zaken worden gebezigd:

  • informatie verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  • onfatsoenlijk taalgebruik gebruiken;
  • off-topic reviews plaatsen, gezien de aard van www.keukenervaringen.be
  • reviews of ervaringen plaatsen die niet op waarheid berusten
  • negatieve reviews plaatsen die niet in de review zelf in redelijke voldoende mate onderbouwd zijn
  • reviews te plaatsen met daarin persoonsnamen, contactgegevens of andere persoonsgegevens van derden
  • namens iemand anders een review te plaatsen of uzelf in uw review voor te doen als iemand anders
  • in uw review commerciële uitlatingen doen, waaronder het benoemen van concurrenten van de partij waar de review betrekking op heeft.

En negatieve reviews, hoe zit het daarmee?
Zolang de negatieve review aan de gebruikersvoorwaarden zoals hierboven en in de algemene voorwaarden benoemd is voldaan zal een negatieve review gewoon kunnen worden geplaatst net als een positieve ervaring. Wij behouden desondanks het recht om de partij op de hoogte te brengen op wie de review betrekking heeft. Dit uitsluitend voor partijen (keukenspecialisten in het bijzonder) waarmee we een zakelijke relatie hebben. In dat geval delen wij uitsluitend de tekst van uw review en geen nadere (contact)gegevens, tenzij u ons daar toestemming voor geeft.

Deze zakenrelaties genieten, tegen betaling, promotie in de vorm van opname in de Betaalde advertentie / Populaire keukenwinkels tabel op deze site, en genieten tevens het voordeel op de hoogte gebracht te worden van negatieve reviews en krijgen een kans hun reputatie te herstellen door hierop feedback te geven alvorens deze review (inclusief de feedback) op de site verschijnt. Niet reageren op verzoeken om in gesprek te treden kan dan grond zijn om de gewraakte review te verwijderen. In overige gevallen zal AWR Media uw review dus direct plaatsen, ook indien deze negatief van aard is. De keukenzaak waar de review betrekking op heeft zal dan zelf actief de site in de gaten moeten houden en krijgt geen actieve assistentie in het bewaken van haar reputatie.

De partij kan hier dan binnen 14 dagen op reageren en de reactie zal tezamen met de review worden geplaatst. Mogelijk nodigt de partij u daarbij uit om opnieuw te reageren. Doet u dit niet dan kan na het verstrijken van weer 14 dagen de gehele review inclusief reactie worden verwijderd.

Kan ik een review laten aanpassen of verwijderen?
We honoreren verzoeken ten aanzien van aanpassing of verwijdering van reviews en nadere reacties indien deze door u en de betreffende partij gezamenlijk worden gedaan. Neem daarvoor contact met ons op.