Deze website is onderdeel van KeukenMarketing B.V., gevestigd aan Lintelerweg 5, 7556 PD Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

info[a]keukenmarketing.nl
KeukenMarketing B.V.
Lintelerweg 5
7556PD Hengelo
Nederland

———————————————–

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
4. Geautomatiseerde besluitvorming
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
6. Delen van persoonsgegevens met derden
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

———————————————–

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Keukenmarketing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, enkele of allen, verwerken.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres alleen indien u deze actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een invulformulier dat daarom vraagt of door contact met ons op te nemen, om u zo volledig mogelijk van dienst te kunnen zijn en passende aanbiedingen te kunnen doen.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Keukenmarketing verwerkt van u geen persoonsgegevens uit de bijzondere categorie die bijvoorbeeld informatie geven over ras, godsdienst, gezondheid, politieke of seksuele voorkeuren. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[a]keukenmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KeukenMarketing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om door te geven aan derden indien u bij die derden een product of dienst aanvraagt (zoals bij een of meer partijen keukenbrochures aanvragen)
– KeukenMarketing analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– KeukenMarketing volgt uw surfgedrag van onze websites naar Facebook waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– KeukenMarketing verwerkt uw gegevens op de grondslag toestemming (Er word gevraagd akkoord te gaan met cookies, bij een brochureaanvraag of bij inzending van een contactformulier).
– Derden (zie 6.) kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden:

 • het versturen van de aangevraagde producten (brochure)
 • om betrokkene te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, per post, telefoon of e-mail
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post
 • verbeteren van dienstverlening en in dit kader ook voor profileringsdoeleinden

4. Geautomatiseerde besluitvorming

KeukenMarketing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KeukenMarketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

Gewone’ persoonsgegevens

Voor- en achternaam
Tot u zich uitschrijft van de maillijst, indien u zich daarvoor hebt ingeschreven. Anders 1 maand.

Waarom?
Voor het personaliseren van emails en het correct laten bezorgen van aangevraagde brochures. Een keer per maand factureren wij aan onze klanten die de brochureaanvragen van ons afnemen. Om indien nodig te kunnen nagaan welke, en hoeveel, aanvragen er wanneer zijn gedaan bewaren wij de gegevens 1 maand, zodat wij op het moment van factureren indien nodig een nacontrole kunnen uitvoeren.

Geslacht
1 maand

Waarom?
Een keer per maand factureren wij aan onze klanten die de brochureaanvragen van ons afnemen. Om indien nodig te kunnen nagaan welke, en hoeveel, aanvragen er wanneer zijn gedaan bewaren wij de gegevens 1 maand, zodat wij op het moment van factureren indien nodig een nacontrole kunnen uitvoeren.

Adresgegevens
1 maand

Waarom?
Een keer per maand factureren wij aan onze klanten die de brochureaanvragen van ons afnemen. Om indien nodig te kunnen nagaan welke, en hoeveel, aanvragen er wanneer zijn gedaan bewaren wij de gegevens 1 maand, zodat wij op het moment van factureren indien nodig een nacontrole kunnen uitvoeren.

Telefoonnummer
1 maand

Waarom?
Een keer per maand factureren wij aan onze klanten die de brochureaanvragen van ons afnemen. Om indien nodig te kunnen nagaan welke, en hoeveel, aanvragen er wanneer zijn gedaan bewaren wij de gegevens 1 maand, zodat wij op het moment van factureren indien nodig een nacontrole kunnen uitvoeren.

E-mailadres
Tot uitschrijving van maillijst (indien u zich hiervoor hebt ingeschreven).

Waarom?
Voor het personaliseren van emails.

IP-adres
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Overige door u verstrekte gegevens in (email) correspondentie en telefonisch
Tot maximaal 1 maand nadat de correspondentie met u is afgesloten.

Waarom?
Indien er opnieuw contact ontstaat naar aanleiding van een voorgaand contact kunnen wij u hierdoor sneller en efficiënter service verlenen.

Locatiegegevens
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Gegevens over activiteiten op onze website
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Internetbrowser en apparaattype
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

KeukenMarketing deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden indien u daar toestemming voor geeft, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met derden waaraan wij de gegevens verstrekken ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld bij het aanvragen van keukenbrochures van die betreffende derden) sluit KeukenMarketing een overeenkomst over welke acties zij met die gegevens ondernemen. Die derde partijen waarvoor op websites van KeukenMarketing brochures worden aangeboden ontvangen:

Gewone persoonsgegevens, namelijk:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

U dient hiervoor toestemming te geven indien u een brochureaanvraag doet via een website van KeukenMarketing.

Deze derden (kunnen) zijn:

 • Uw keukenspeciaalzaak

Jurisdictie: Nederland
https://www.uwkeukenspeciaalzaak.nl/Privacy–Disclaimer.aspx\

 • Grando

Jurisdictie: Nederland
https://www.grando.nl/keukenapparatuur/algemene-voorwaarden

 • SieMatic

Jurisdictie: Nederland
https://www.siematic.com/nl/gegevensbescherming/

 • Kuchendesign Kleve

Jurisdictie: Duitsland
https://www.siematic.com/nl/gegevensbescherming/

   • Superkeukens

Jurisdictie: Nederland
https://www.superkeukens.nl/

   • Keukenbaron

Jurisdictie: België
https://keukenbaron.be/

   • Küchenwelt

Jurisdictie: Nederland
http://www.kuchenwelt.nl/privacy-policy/

Voor de concepten Keukenacties en BesteKeukenPrijs worden beperkt persoonsgegevens verstrekt aan daaraan deelnemende derden. Deze derden ontvangen:

Gewone persoonsgegevens, namelijk:

   • Naam
   • E-mailadres

Deze derden zijn:

   • Küchenwelt

Jurisdictie: Nederland
http://www.kuchenwelt.nl/privacy-policy/
Van een aantal derde partijen gebruiken een of meerdere websites van KeukenMarketing de dienstverlening om gegevens te kunnen verwerken of mailings te kunnen sturen.

Deze derden zijn:

   • Daisycon (voor de verwerking van de gegevens voor Superkeukens)

Jurisdictie: Nederland
https://www.daisycon.com/nl/privacy/

   • Drip

Jurisdictie: Verenigde Staten
https://www.drip.com/privacy

Met deze partijen heeft KeukenMarketing een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als laatste zijn er nog derde partijen waarvan KeukenMarketing de dienstverlening gebruikt voor het optimaliseren van haar websites. Deze ontvangen uitsluitend technische informatie als locatiegegevens, IP adres, browser- en apparaatgegevens.

   • Google Analytics

Jurisdictie: Verenignde Staten
https://www.google.com/policies/privacy/

   • Hotjar

Jurisdictie: Verenigde Staten
https://www.hotjar.com/privacy

   • Clickmagick

Jurisdictie: Verenigde Staten
https://www.clickmagick.com/privacy.cgi

   • Thrivethemes

Jurisdictie: Verenigde Staten
https://thrivethemes.com/privacy-policy/

Ook met deze partijen heeft KeukenMarketing een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Op websites van KeukenMarketing worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

   • Google Analytics

Jurisdictie: Verenigde Staten
Voor het analyseren van bezoekersaantallen en bezoekersgedrag op de websites.

   • Hotjar

Jurisdictie: Verenigde Staten
Voor het analyseren van scroll en click gedrag op specifieke pagina’s op de websites.

   • Clickmagick

Jurisdictie: Verenigde Staten
Voor het registreren van clicks op specifieke links door bezoekers.

   • Facebook

Jurisdictie: Verenigde Staten
Voor het retargetten van advertenties op Facebook

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KeukenMarketing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[a]keukenmarketing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
KeukenMarketing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KeukenMarketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. O.a. d.m.v. een veilige webomgeving (https://) en beveiligingssoftware voor de bedrijfscomputers. Bij overdracht van gegevens aan derde partijen maken we gebruik van encryptiesoftware waardoor de gegevens alleen met een wachtwoord toegankelijk kunnen worden gemaakt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[a]keukenmarketing.nl.